JämStöds metoder och böcker är utvecklade för att skapa en jämställd medborgarservice med lika hög kvalitet för kvinnor och flickor respektive män och pojkar.

På den här sidan hittar du JämStöds mtoder. Självklart kan de anpassas utifrån dina behov. Många andra metoder finns i min verktygslåda.

Metoderna kan användas för inventering av verksamheten, för kartläggning och analys samt för uppföljning, allt med ett genusperspektiv. Vidare finns en arbetsmodell för att hållbart integrera jämställdhet i verksamhet, en checklista för ledningen att organisera arbetet.

Anpassa metoderna så de passar din verksamhet. Behöver du hjälp – hör av dig. Det finns många andra metoder. Det viktigaste är inte vilken metod du använder utan att du arbetar systematiskt. Använd de metoder och verktyg som du vanligtvis använder för analys och för in ett genusperspektiv i dem.

Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering, även kallad ”Trappan”

Modellen ger en teoretisk bild över vad som behöver göras och i vilken ordning för att arbetet ska bli hållbart. För varje steg i trappan finns metoder och modeller.

Steg 1 handlar om att skapa en förståelse för jämställdhet, innehåller en kort sammanfattning av svensk jämställdhetspolitik. I din organisation behöver den kompletteras med era tankar och beslut om jämställdhet.

Trappan

Grundläggande jämställdhetskunskap

Steg 2 undersöker förutsättningarna för att jämställdhetsintegrera med hjälp av metoderna Granska verksamheten, Den jämställda verksamheten och Undersök verksamhetsprocesserna.

Undersök verksamhetsprocesserna

Steg 3 innehåller en arbetsmodell, Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet – MUMS. Lämplig när en ledningsgrupp ska organisera arbetet för jämställdhetsintegrering.

MUMS

Steg 4 – 6 resulterar i inventering, kartläggning, analysering och målformulering av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Innehåller metoderna JämKAS Bas, JämKAS Plus, Processkartläggning och JämKART.

JämKART – jämställdhetskartläggning

JämKAS Bas

JämKAS Plus

Processkartläggning

4R-metoden

Steg 7 innehåller ingen metod utan organisationen implementerar åtgärderna.

Steg 8 är steget för uppföljning av resultatet och innehåller metoden JämUR.

JämUR – Metod för uppföljning av resultat